Styrelse

 Styrelsen i Torps Hembygdsförening 2020

Ordförande: 
Lars Hedin
076-843 09 77
hedin30977gmail.com

Kassör: 
Gun Eriksson,
070-253 43 83
gun@mittpunkten.com

Sekreterare:
Eva Westin
070-342 43 05
evawestin@ange.se

LEDAMÖTER:
Margareta Byström
MajBritt Stadling
Jan Gullmark
Åke Bohlin
Anita Strandlund

ERSÄTTARE
Stiven Hagblom
Linda Mattson Bohlin
GunBritt Magnusson
Lena Persson

Adjungerad: Nils-Eric Persson

Revisorer
Karin Hagblom
Bo Nordin